....Jak naplánovat fotku mléčné dráhy..How to plan a milky way photo.... / by Jan Dolezel


Od Února do Října je vidět v našich zeměpisných výškách a šírkách jednou za měsíc na pár dní mléčná dráha. Nejlépe je viditelná a to kolikrát i lidským okem, když je Měsíc ve fázi novu. Okolo měsíce Června, obloha není nejtmavší a proto MD není úplně nejlépe viditelná, teda pokavaď nejste zrovna na jihu Evropy. Na severu Norska přes léto na MD zapomeňte. Hodně obecné pravidlo je, že na Severní polokouli, je MD začátkem roku vidět na jiho-východě a pomalu se 'přesouvá' v průběhu roku na jiho-západ..Once a month in the Northern Hemisphere, between February and October, you are able to photograph the Milky Way. The best , even with the naked eye, is at the New Moon Phase. Around June the sky never gets completely dark and the visibility is limited unless you are in Southern Europe. At the beginning of the year the Milky Way is visible in the South East direction and throughout the year it is moving to the South West.


Velice důležitou roli hraje počasí. Za deště a zatažené oblohy prostě a jednoduše snímek mléčné dráhy nepořídíme. Jasná obloha bez mraků je tady nezbytností..The weather plays such an important part. On a rainy and cloudy night we will not be able to photograph the Milky Way. A blue clear sky it's a must.


Fáze měsíce lze úplně jednoduše vyhledat na internetu. Já ale pro plánování používám mobilní aplikaci PhotoPills, kde najdu všechny potřebné informace v jednom..These days it is dead easy to find the Moon phases on internet, I use the all in one mobile application PhotoPills.


Screenshot_20190810-110013+drawn.jpg

V sekci Planner, v levém horním rohu je obrázek MD, kliknutím na něj se mi v pravém dolním rohu zobrazí další datum. Dvakrát rychlé kliknutí a vracím se časem zpět. Hned vedle obrázku MD se náchází stupnice modých čárek, pokavaď jsou všechny vybarveny, pak je opět ideální čas jít ven a fotit..In the 'Planner' section in the top left corner is a picture of the Milky Way, if we click on it once the nearest available date will appear in the bottom right corner. If we double click on it the date goes backwards. Right next to the MW picture is an 8 line bar which also indicates visibility (more bars equals better visibility).
Screenshot_20190810-110455+drawn.jpgKdyž už konečně znám datum, další důležitou informací je, v kolik hodin je viditelná. Prstem se posunu na další řádek, kde najdu přesný čas. Na začátku roku je nejlépe vidět nad ránem, v Srpnu kolem půlnoci a ke konci roku po západu Slunce. Stejně tak v půli roku je vidět nejdéle a na začátku a ke konci roku třeba jenom několik málo minut..Once we know the date, we need to find the time when it is visible. If we slide the top line right with our finger we can see the exact time. In general, at the beginning of the year the MW is visible before sunrise, in the middle of the year around midnight, and at the end of the year after sunset. Also around summer the visibility is the longest, and in February and October the shortest.
Výběr objetku nad kterým chci mít MD pečlivě plánuji nad mapou. Nechci mít žádná města, která by kazila fotku svým světelným znečištěním za nebo okolo dominanty kterou fotím. Foťák totiž zaznamená jakékoli světlo daleko lépe než naše oko..I use a map to choose my main subject and always look for places with no city or town behind my subject. Remote places are the best because the camera picks light pollution better than the eye.
Screenshot_20190810-110013+drawn+next.jpg

Na obrázku vedle je vidět, že MD bude viditelná na jiho-západ od doby kdy širší bílá čára přejde přes světle šedou až do doby kdy opět přejde tmavě černou čáru. Na místě v terénu už pak jenom jednoduše najdu úhel, kde budu stát abych vyfotil MD přesně nad objektem v určitou dobu..On the screenshot you can see the MW is visible in a South West direction from when the thick white line crosses the light grey line until it crosses the dark grey line. At the location I just find the right angle to set my camera at to align the MW above my subject at the time I want.

Každý měsíc můžeme pozorovat MD pod jiným úhlem. Stačí se podívat na samotný obrázek MD a hned vidím jak bude nakloněna..To find out at what angle the MW is visible I just check the MW picture for the particular time I want to take the picture.Screenshot_20190810-110859.jpg

Pro lepší vizualizaci jestě používám funkci Night AR (Augmented Reality) kdy přes displej telefonu krásně vidím MD nad mým objektem. Tady je nutné mít zkalibrovaný displej pro úplně přesnou vizualizaci..If I click on the Night AR (Augmented Reality) and point the screen at my subject I shoot I can clearly see the MW where it will be at the time I set. A Calibrated screen is necessary here.
Pro toho, kdo nikdy MD nefotografoval je to možná hodně kroků, které je potřeba si ohlídat. Mám pro vás ale jednoduchý tip, MD je viditelná okolo prvního dne v měsíci a směrem na jih. Takže až budete příště někde daleko od civilizace začnětě plánovat vaši fotku s mléčnou dráhou..There are a lot of steps to keep an eye on but I have simple tip for you, the Milky Way is visible around the first day of the month in south-ish direction, so the next time you are in the middle of nowhere start to plan your Milky Way photo.